Wersja dla słabowidzących
Żywność ekologiczna
- KOSZYK PUSTY -
zamknij
Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne potrzeby

Nazwa projektu: „Wzrost konkurencyjności firmy AN S.C. na rynku ekologicznej żywności poprzez inwestycję w infrastrukturę techniczną i informatyczną”

Nazwa beneficjenta: AN Kazimierz Jabłoński, Marta Jabłońska Spółka Cywilna

Wartość projektu: 614 979,09 zł
Wartość dofinansowania: 299 989,80 zł

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013
Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.silesia-region.pl